0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.queusdire.com (en endavant, LA WEB), del qual és titular NÚRIA COMAMALA PALLISERA (en endavant, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB).

La navegació pel lloc web de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del lloc i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, les quals poden ser objecte de modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal. L’usuari respondrà davant LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d'aquesta obligació.
 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informa l’usuari que:

La seva denominació social és: NÚRIA COMAMALA PALLISERA

El seu nom comercial és: QUÈ US DIRÉ? ESCOLA DE LLENGÜES EN LÍNIA

El seu CIF és: 40 434 202-H

El seu domicili social és a: Carrer Sant Joan, 7, 1r. 1a. – 17491 PERALADA (Girona)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació :

Telèfon fix: +34 972 53 80 40

Telèfon mòbil: +34 650 06 19 69

Correu electrònic: info@queusdire.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA PROPIETÀRIA DE LA WEB es consideraran eficaços a tots els efectes quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.
 

DADES PROFESSIONALS

NÚRIA COMAMALA PALLISERA, és llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del formulari corresponent.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a la PROPIETÀRIA DE LA WEB, i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d'altres coses:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la Llei o a l'ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, les dades o els sistemes físics i lògics de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETÀRIA DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, sense que hi hagi prèvia sol· licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà de l'estrictament necessari per a l’ús correcte del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al lloc web atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquestes marques, noms o signes distintius.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre LA PROPIETÀRIA DE LA WEB i el propietari del lloc web al qual s'estableixi ni l'acceptació i aprovació per part de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç han de demanar prèviament autorització per escrit a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home page o pàgina d'inici del nostre lloc web; així mateix, hauran abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LA PROPIETÀRIA DE LA WEB o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests materials.
 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Igualment, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats ni suggereix, convida o recomana la seva visita, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.
 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació dels usuaris, sempre demanarem que ens la proporcionin voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o per altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del qual és responsable LA PROPIETÀRIA DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, NÚRIA COMAMALA PALLISERA cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de NÚRIA COMAMALA PALLISERA, situat al carrer Sant Joan, 7, 1r. 1a. de 17491 PERALADA (Girona), identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix .

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

LA PROPIETÀRIA DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s’adverteixi de la creació.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, LA PROPIETÀRIA DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a trametre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, a través del mateix mitjà li oferirem la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III article 22 de la Llei 34 /2002, de serveis per a la societat de la informació i de comerç electrònic.
 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a LA PROPIETÀRIA DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de LA PROPIETÀRIA DE LA WEB, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de FIGUERES (Girona).
 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives , plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top